UA-91401423-1
HABILA PRODUKTER

Information

Habila produktlinje

Mobirise


Habila 120 Foldevæg
En sammenhængslet vægkonstruktion til opdeling af rum med moderat krav til lydisolering og med standard monteret dør i sidste element. Elementerne vil altid stå parkeret på hovedlinjen i én eller begge sider. Habila 120 fås også i en BD30 og BD60 version. 

Mobirise


Habila 600 Mobilvæg
En meget flexibel løsning når der stilles store krav til lydisolation, funktion og parkering af elementerne. Væggen er opbygget af enkeltkørende elementer med mekanisk tætning mod gulv og topskinne – elementerne kan parkeres på sidespor uden for hovedskinnen og med en lydisolation på op til Rw 59 dB. Habila600 fås også i BD-versioner. 

Mobirise


Mobilvæg 600 EASYmatic®
Et mobilt vægsystem med EASYmatic® funktion, hvor låsning i lukket position er elektrisk styret og kontrolleret. Hvert element har indbyggede teleskoptætninger i top og bund med et tryk på hele 2000 N, hvilket gør væggen meget stabil. Teleskoper betjenes elektrisk med EASYmatic®. 

Mobirise


Mobilvæg 600 Fuld Glas Element
Habila 600 Fuldglas mobilvæg - en transparent mobilvæg med 50 mm smalle rammer der ligger bag glasset. En elegant løsning hvor elementerne kan kombineres med øvrige elementer i Habila600 EASYmatic® serien, uden at gå på kompromis med lyden. Løsningen giver en lydreduktion på hele Rw 51 dB. 

Mobirise


Habila 900 Træ/glasfoldevæg
En træ/glasfoldevæg som sammenhængslet løsning baseret påHabila 120 med ca. 70 mm rammer monteret med glas til opdeling af rum, hvor der ønskes en transparent løsning. 

Mobirise


Habila 920 Glasmobilvæg
En helglas mobilvæg - en visuel elegant løsning af hærdet glas til opdeling af rum. Elementer uden lodrette profiler sikrer en næsten 100% transparent adskillelse. Super anvendelig til åbne kontor-landskaber og indendørs forretningsfacader.

Download mere information

Habila løsninger

Den mest effektive udnyttelse af dyre kvadratmetre har altid været lidt af en udfordring for byggebranchen. Når et større rum skal kunne deles op i 2 eller flere mindre rum, gælder det ikke kun kravet til en fysisk adskillelse - løsningen skal også være fleksibel, lydtæt, brandsikker og have et attraktivt design.

Valg af den endelige løsning kan være styret af flere faktorer, som er afgørende for slutresultatet. Økonomi har ofte en væsentlig indflydelse, men produkternes ydeevne og dokumentation af disse i form af gennemgribende test er nogle væsentlige faktorer, som er afgørende for det færdige resultat.

Der findes mange leverandører inden for opdeling af rum, og det kan være vanskeligt at gennemskue løsningerne fra de enkelte udbydere. Dette skyldes først og fremmest, at der ikke er overordnede branchemæssige krav til specifikationer, som kan give en professionel og saglig sammenligning af produkterne. Myndighedskravene er ligeledes begrænsede – der er for eksempel ingen dansk eller europæisk standard for mærkning af mobile vægge med brandmodstandsevne.

Produktkrav
Når bygningsreglementet stiller brandkrav til en skillevæg, må de lokale brandmyndigheder godkende løsningen i hvert enkelt tilfælde. Derfor har vi testet vores produkter efter de gældende standarder i akkrediteret prøvningsinstitut for at sikre, at myndighederne har et reelt grundlag at bedømme ud fra.

Når vi taler lyd, er vilkårene de samme. Her er det ikke blot en yndighed, som godkender produktets egenskaber, men også brugerne selv. Og det kan vise sig at være en endnu hårdere dom. Den faktiske dæmpning af lyd mellem to rum er i høj grad afhængig af produktets kvalitet.

Test & kontrol
Habila’s viden er ikke kun baseret på mange års erfaring inden for mobil rumadskillelse. Vi bygger også vores løsninger på fakta. Således undergår alle Habila’s produkter en kvalitetssikring, som danner grundlaget for vores egen høje standard - måske endda markedets højeste. Så når vi siger, at produktet har en brandsikkerhed på BD60/EI60 - så er det ikke en ca. angivelse - det er testet fakta - ligesom en angivelse af en lydisolation på Rw 59 dB er laboratoriemålt og gives som en garanti på produktet. Kun gennem test og kontrol kan vi garantere for vores produkters egenskaber - en garanti som 100 % sikrer, at du får hvad du beder om. Alle processer bliver styret fra A til Z efter en nøje fastlagt procedure. Således kan du forvente, at alt fra projektering over produktion til montage er én kontrolleret og professionel arbejdsgang - og altid i overensstemmelse med vores egne høje kvalitetskrav.

Den rigtige pris
Habila producerer alle produkter og løsninger på egen fabrik i Sverige eller i samarbejde med kvalitetsleverandør i Tyskland. Derfor kan vi være sikre på, at kvaliteten er i top. Høj kvalitet betyder, at Habila’s produkter ikke altid er de billigste på markedet, hvis man ser på kostprisen alene. Vi er til gengæld sikre på, at prisen i det lange løb er meget konkurrencedygtig. Med Habila får du også en samarbejdspartner, der tager ansvar og som er fast besluttet på altid at levere det rigtige og bedste resultat for dig. Med andre ord er det ikke prisen, du bør fokusere på hos Habila, men alt det vi sparer dig for...

Info om brand
Ifølge bygningsreglementet stilles der ofte brandkrav til den skillevæg, hvori mobil- eller foldevæggen indgår. En mobil- eller foldevæg kan udgøre en BD(EI)30 eller BD(EI)60 bygningsdel. Ingen af disse vægge kan udføres selvlukkende. Det kræver at brugerne lukker væggene korrekt. Et brandkrav er i mange tilfælde ensbetydende med et højt lydkrav. I praksis betydet det, at man ved stor lydgennemgang vil opdage, at væggen ikke er lukket korrekt.

Brandgodkendelse
Der findes i Danmark ingen mulighed for typegodkendelse af mobil- eller foldevægge. I tilfælde hvor det kræves, at mobil- eller foldevægge skal opfylde et brandkrav, er det derfor de lokale brandmyndigheder der skal godkende væggen. Niklas O. Laursen fra DBI (Danish Institute of Fire and Security Tecknology) forklarer de gældende regler således:

”Brandmyndighederne godkender hver enkelt byggesag, og hvor meget man skal dokumentere at ens væg lever op til brandkravene, tror jeg varierer meget fra kommune til kommune. Så det er mere den enkelte sagsbehandler, der bestemmer hvor meget dokumentation der er nødvendig. Der er ikke noget pt. i Danmark, der kan give en ”bedre” godkendelse af en brandvæg end en klassifikationsrapport. Som det står lige pt. i bygningsreglementet, som er det brandmyndighederne følger, så er en BD30 og en EI 30 væg det samme”. Habila har brandtestet sine vægge efter gældende europæiske standarder og hermed givet Jer og myndighederne et reelt grundlag for en bedømmelse.

Brandkrav til overfladen.
Bygningsreglementet definerer ikke om en folde-/mobilvæg er at betragte som en dør uden overfladekrav eller som en væg, hvor der kan stilles krav til overfladen. Habila kan levere overflader med materialeklassifikationer som f.eks. B-s1,d0. Beklædningsklassifikation som f.eks. K10 (Klasse 1) har Habila i lighed med øvrige folde-/mobilvægsleverandører ikke brandtestet.

Info om lyd
God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis skal lydisolationen mellem to undervisningsrum med dørforbindelse i følge Bygningsreglement 2008, mindst være R´w 44 dB. Ved dørforbindelse forstås dør, folde- og mobilvægge, glaspartier m.v. Se afsnittet Eksempler på lydkrav og subjektiv opfattelse af lydisolation, for yderligere information.

Habila’s produktprogram omfatter en række lydisolerende mobile vægsystemer. Foldevægge kan yde lydreduktionstal Rw = 31 - 48 dB, mens mobilvæggene kan yde lydreduktionstal Rw = 39 – 59 dB. Disse lydreduktionstal refererer til målinger udført i lydlaboratorier.

Adresse

Habila A/S
Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk

Kontakt

Telefon: +45 7015 1050
Jylland: +45 7015 1075
Telefax: +45 7015 1055
Email: info@habila.dk

By Designspace

Kontakt os